Welkom!

Welkom!

Bestuur Reünisten Vereniging Carolus Magnus

Welkom op de site van de reünistenvereniging Carolus Magnus! (klik op de blauwe teksten)

Via je e-mail adres is het mogelijk om je wachtwoord op te vragen. Hiermee kan je op de site inloggen op je persoonlijke pagina waar je gegevens staan, zoals deze bij ons bekend zijn. Ons verzoek is om deze gegevens te controleren en aan te vullen met bijvoorbeeld o.a. je kroegjaar en andere relevantie informatie. Daarnaast kan je hier je lidmaatschap van de reünistenvereniging activeren.

De informatie wordt alleen gebruikt om je uit te nodigen voor activiteiten, georganiseerd door de reunistenvereniging die betrekking hebben op. Heb je aanvullende vragen, neem dan contact op met het secretariaat van de reünistenvereniging via het e-mail adres: RV@carolusmagnus.nl

Realisatie: verenigingenweb