SPS

Stichting Pro Societate

De Stichting Pro Societate (SPS) is opgericht in 1996 en is een steunstichting van de N.S.V. Carolus Magnus. De Stichting behartigt de belangen van de N.S.V. Carolus Magnus door activiteiten te ondersteunen die in het teken staan van de groei en bloei van de vereniging!

De inkomsten van SPS komen voornamelijk uit bijdragen van reünisten. Zoals is het mogelijk om door middel van een lijfrenteschenking een donatie te verrichten. Het bedrag van de lijfrenteschenking is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Het lijfrenteplan maakt het derhalve mogelijk om uw gift voor rekening van de fiscus te laten komen.

Notariële akte met lijfrenteplan
Deze manier van schenken houdt in dat u een gift doet vastgelegd in een notariële akte. De gift moet ten minste vijf vaste gelijkmatige jaarlijkse perioden betreffen. De notariële akte die daarvoor opgemaakt dient te worden zal door SPS verzorgd worden.

Ook is het mogelijk om uw gift via een door de Belastingdienst verstrekt format aan te geven. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Met ingang van 2010 zijn de regels omtrent lijfrenteschenkingen gewijzigd. Zonder in detail te treden blijft het mogelijk om met behoud van het fiscale voordeel te schenken aan een vereniging van meer dan 25 leden indien de vereniging een 'Sociaal Belang Behartigende Instelling' is. Carolus Magnus valt onder deze definitie. 

Losse schenking
Een losse schenking is ook een mogelijkheid. Bij losse schenkingen heeft u een drempel van 1% van het verzamelinkomen, dit voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Verder is er een minimum van €60 en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Raad van Toezicht
Aanvragen vanuit de N.S.V. Carolus Magnus gaan altijd via de Raad van Toezicht bestaande uit een drietal actieve reünisten te weten mevr. C. van de Ven, dhr. S. Thonen en dhr. W. Dijkstra. Dit geeft u de garantie dat de gelden verantwoord worden besteed. In de jaarlijkse vergadering van de reünistenvereniging vindt de financiële verantwoording plaats. Uiteraard is het bestuur van Carolus Magnus te allen tijde bereid informatie aan u te verstrekken.

Mocht u interesse hebben dan kunt u uw contactgegevens mailen naar praeses@carolusmagnus.nl. Er zal dan contact met u worden opgenomen. Voor vragen kunt u het bestuur uiteraard ook per mail of telefonisch bereiken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

Realisatie: verenigingenweb